Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BoekenBouwers conform de GDPR. Zoals de wet voorschrijft, moet deze in eenvoudige taal worden opgesteld. Laat gerust weten als er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten. 

Hierin lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen je gegevens door BoekenBouwers opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je daarvan gebruik kan maken. 

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetswijzigingen. Wil je perfect op de hoogte blijven, dan kan je ze best af en toe eens inkijken.

 

Boekenbouwers
Birgit Krols
Mortsel, 11 december 2022

 

1. BEDRIJFSGEGEVENS

Dit is de privacyverklaring van BoekenBouwers. BoekenBouwers is een commerciële benaming van de eenmanszaak van Birgit Krols. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BoekenBouwers verzameld worden. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt bij of je vragen stelt over het gebruik van deze gegevens, neem dan gerust contact op.

Boekenbouwers
Birgit Krols
0496 38 60 63
birgit at boekenbouwers punt be
Antwerpsestraat 109, 2640 Mortsel
BTW BE 0628 374 314

2. DOEL

BoekenBouwers behandelt de verkregen gegevens vertrouwelijk en zal ze in geen enkel geval en op geen enkel tijdstip ooit verkopen aan derden. Voor het functioneren van het bedrijf maakt Boekenbouwers gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die onder punt 5 genoemd worden. Deze hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deelt BoekenBouwers je gegevens met niemand.

BoekenBouwers stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van BoekenBouwers. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

Als je contact met BoekenBouwers opneemt of je inschrijft op de nieuwsbrief van BoekenBouwers wordt de opgegeven naam en/of bedrijfsnaam en je e-mailadres bewaard. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om nieuwsbrieven te sturen of een voorstel / dienst te kunnen aanbieden.

3. VERZAMELDE GEGEVENS

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die je zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard. Wanneer je e-mail of andere berichten naar BoekenBouwers verzendt, is het mogelijk dat die bewaard worden om je op een later moment gemakkelijker en beter van dienst te kunnen zijn.

Teksten, beelden en boeken die jij aan Boekenbouwers hebt aangeleverd of die door BoekenBouwers voor jou zijn gemaakt, worden minstens één jaar bewaard, als backup waar je gebruik van kan maken voor het geval jij ze zelf zou verliezen. Als je daar als opdrachtgever zelf om vraagt, worden je teksten en beelden onmiddellijk van de systemen van BoekenBouwers verwijderd. 

4. COOKIES

De websites www.boekenbouwers.be en www.boekenbouwersshop.be maken gebruik van functionele cookies om je bezoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ze maakt geen gebruik van analytische of tracking cookies, en slaan dus geen persoonlijke gegevens op. Je kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen via de instellingen van je browser.

5. PARTNERS

De gegevens die wij ontvangen en verwerken, worden beheerd met behulp van de volgende dienstverleners:

1 Van alle klanten die een factuur ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt door Boekhoudkantoor Groep Anthonissen. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

2 Voor e-mail en agenda wordt gebruik gemaakt van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

3 Back-up van teksten en foto’s in de cloud vindt plaats via Code42. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

4 Het versturen van zware digitale documenten gebeurt vaak via wetransfer.com. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

5 Een nieuwsbrief wordt uitgestuurd via MailerLite, waarop jij je via de site www.boekenbouwers.be zelf kan inschrijven. Gegevens zoals namen en e-maildressen worden speciaal voor die reden bewaard bij MailerLite. Met MailerLite tekende ik daarvoor een EU Data Processing Addendum dat op jouw vraag ingekeken kan worden.

6 De website www.boekenbouwers.be wordt gehost bij neostrada.be. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. De website www.boekenbouwersshop.be wordt gehost bij weboké.nl. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

6. BEVEILIGING

Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door BoekenBouwers of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en naar BoekenBouwers verstuurd. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de strikt nodige. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de websites www.boekenbouwers.be en www.boekenbouwersshop.be privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast zijn de domeinen van www.boekenbouwers.be en www.boekenbouwersshop.be ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

7. OPSLAGPERIODE

Je gegevens worden bewaard tot je BoekenBouwers verzoekt deze te verwijderen of tot BoekenBouwers ermee ophoudt te bestaan.

8. JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die door mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

02. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn ze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

03. Recht op overdracht 

Als je overstapt naar een andere partij of dienst, heb je het recht op overdracht van jouw gegevens aan deze andere partij. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

04. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BoekenBouwers vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

05. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BoekenBouwers niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat ik jouw gegevens gebruik? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via mail onder toezending van een kopie van je id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

9. PLICHTEN

Je gegevens worden bewaard tot je BoekenBouwers verzoekt deze te verwijderen of tot BoekenBouwers ermee ophoudt te bestaan.

10. OPSLAGPERIODE

BoekenBouwers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

BoekenBouwers behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, wanneer BoekenBouwers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De BoekenBouwers te beschermen. Daarbij tracht Boekenbouwers altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

 

Boekenbouwers
Birgit Krols
0496 38 60 63
birgit at boekenbouwers punt be
Antwerpsestraat 109, 2640 Mortsel
BTW BE 0628 374 314